Hak rakan kongsi forex - ForexbinaryoptionCz
forex

Hak rakan kongsi forex

06.11.2018

Nilai upah tahunan kurang daripada RM20,000. Aktiviti pengilangan yang tidak memenuhi definasi pengilangan dibawah seksyen 2  Akta Cukai Jualan. Pengilangan yang beroperasi di Labuan, Langkawi, Tioman, Zon Bebas dan Gudang Pengilangan Berlesen. Bagaimanakah  permohonan lesen CJ boleh dibuat?

Bilakah sesuatu lesen cukai jualan berkuatkuasa? Seperti tarikh kuatkuasa yang tercatat di atas lesen. Bilakah saya perlu memohon pindaan lesen? Pertukaran atau penambahan jenis barang siap bercukai yang dikilang. Apabila diminta berbuat demikian oleh Ketua Pengarah Kastam.

Bagaimanakah hendak membuat pindaan lesen CJ? Pejabat Kastam yang mengeluarkan lesen asal. Lesen yang telah dipinda akan diserah kembali kepada pemegang lesen. Bilakah saya perlu memohon pembatalan lesen? RM 100,000 atau nilai upah tahunan kurang daripada RM 20,000. Perniagaan dipajak – lesen hendaklah dibatal dan lesen baru hendaklah dikeluarkan atas nama pemajak. Pengilang berlesen meninggal dunia dan perniagaan diambilalih oleh orang lain.